Εξαφανίσθηκε το Σειχ Σου

Η ομίχλη που σκέπασε όλη την Θεσσαλονίκη κατάφερε να εξαφανίσει ολόκληρο το Σειχ Σου